Články & návody

Vyhlazení a výplně vrásek v Brně - plastický chirurg MUDr. Šárka Stiborová.

Zubní implantáty Brno - náhrada chybějících zubů bez nutnosti zásahu do zbylého chrupu.

Rekvalifikační kurzy Praha - DoKurzu.cz široká nabídka kurzů, školení a seminářů v Praze. Možnost přidání kurzu zdarma.

Senior Park Hrádek nad Nisou - alternativa pro domov pro seniory Liberec.

INVIDA - zakázková výroba nábytku České Budějovice.

Míka Servis - úklid kanceláří v Praze a okolí.

Návštěva psychiatra - na co se připravit?

Čím se psychiatrie zabývá

Psychiatr, na rozdíl od psychologa, nepomáhá slovem, ale zpravidla medikací. Psychiatrie často spolupracuje s dalšími obory, pokud je třeba objasnit veškeré příčiny nemoci. Existují také symptomy jako zmatenost či dezorientace, se kterými pacienti přichází do ordinace, ale jejichž původ je často v infekci nebo požití toxických látek.

Kdo je psychiatr

Psychiatr je osoba, která vystudovala všeobecné lékařství na lékařské fakultě. Před jeho jménem již najdeme titul MUDr. Následně pokračuje ve vzdělávání s rozšířením na psychiatrii. Lékař má možnost předepisovat léky. Tam, kde nepomůže psychoterapie, již pomůže psychiatr, který kombinuje terapii s léky.

První návštěva psychiatra

Po příchodu do ordinace s vámi lékař probere několik podstatných věcí a poznamená si vaše údaje:

  • základní identifikační údaje
  • důvod vyšetření
  • rodinnou a osobní anamnézu
  • nynější onemocnění
  • přítomný psychický stav
  • přítomný stav somatický
  • psychodynamický a psychopatologický rozbor
  • diagnózu

následuje:

  • shrnutí
  • závěrečný komentář

Terapie s psychiatrem

Psychiatr má snahu vytvořit si se svým klientem vztah založený na důvěře, na základě kterého se pokusí komunikovat a najít řešení. První setkání na terapii probíhá podobně jako sezení u psychologa s tím rozdílem, že je tu větší možnost předepsat také medikaci. Pokud je potřeba, doporučí dávkování a s každou další terapií se pokouší upravit dávkování podle momentálního zdravotního stavu.

Pokud se necítíte v psychické rovnováze a víte, že i cesta k lékaři by mohla být ohrožující, neváhejte psychiatrovi zavolat a domluvit se na schůzce u vás doma. Ani toto není výjimkou, lékaři jsou velmi vstřícní a vždy se pokusí společně s vámi najít řešení.

Stůjte si za svým a buďte sebejistí

Návštěva psychiatra není ostudou. Je to rozhodnutí, které pomůže vám i okolí. Pokud se necítíte dobře, máte myšlenky, které tušíte, že nejsou správné, pak je vhodné okamžitě kontaktovat psychiatra ve svém okolí.

Pokud máte strach o vaše soukromí, určitě se nebojte. Veškeré informace zůstanou pouze mezi vámi a lékařem. Jaký máte názor na psychiatry a psychiatrickou léčbu? V dnešní době se s ní setkala většina dospělých a velký poet mladistvých, ať už přímo nebo zprostředkovaně. Přečíst si můžete také článek návštěva psychologa – na co se připravit? nebo prevence žilního onemocnění – křečové žíly.

Fotografie